KEMENTERIAN PERTANIAN DAN INDUSTRI ASAS TANI
Majlis Latihan Pertanian Kebangsaan (NATC)
Aras 3, Wisma Tani (Blok Menara),
No. 28, Persiaran Perdana, Presint 4,
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan,
62624 Putrajaya.
 
No.Telefon : 03-8870 1703/1688